Rekisteriseloste

Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry,  Henkilötietolain (523/99) 10 § tarkoittama rekisteriseloste
 

1. REKISTERIN NIMI

Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistys ry:n jäsenrekisteri.

 2. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry
Osoite: Alinenkatu 29
Postitoimipaikka: 23500 Uusikaupunki

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Mari Jalava
Tehtävä: Sihteeri
Puhelin: 044 518 5201
Sähköposti: mari.jalava(at)uusikaupunki.fi 

4. REKISTERIN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraavissa jäsenyyden hoitoon liittyvissä tehtävissä:

- jäsentietojen ylläpito ja hallinta

- jäsenmaksujen laskutus ja perintä

- jäsentiedotteiden, -kutsujen ja -kirjeiden postitus

- yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä luottamus- ja vastuuhenkilöihin

- muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset tarpeelliset tehtävät
 

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Jäsenten tekemien ilmoitusten, muutosten ja muutosilmoitusten perusteella ylläpidettävä rekisteri.


6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi- ja yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Vuosikirjan postitustieto

 7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen ulkopuolelle ilman jäsenen kutakin kertaa varten erikseen antamaa nimenomaista suostumusta vain, jos tietojen luovuttaminen liittyy välittömästi yhdistyksen toimintaan.
 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

- Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.

Rekisterin tietosisältö on tallennettu Web-Media Oy:n toimittaman sovelluksen Netti-Jäseri -tietokantaan. Pääsy tietokantatiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttö-oikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Pääsy sovellukseen on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.


9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.


10. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.